Om

Fideikommiss

Om

 

Bakom www fideikommiss.se står Fideikommissariernas Intresseorganisation. Det är en organisation för de kvarvarande svenske fideikommissen och fideikommissaktiebolagen.

 

Ordförande: Carl Johan Cronstedt, Fullerö. (0708-666684)

 

Sekreterare: Magnus Kindstrand, Mannheimer Swartlings Advokatbyrå. (0707-705120)

 

Texten ”Vad är fideikommiss” är framtagen i samarbete med Björn Vingård