Om

Om


Bakom www fideikommiss.se  står Fideikommissariernas Intresseorganisation. Det är en organisation för de kvarvarande svenske fideikommissen och fideikommissaktiebolagen.


Ordförande: Carl Silfverschiöld, Koberg


Sekreterare: Magnus Kindstrand, Mannheimer Swartlings Advokatbyrå. (0707-705120)


Texten ”Vad är fideikommiss” är framtagen i samarbete med Björn Vingård

Svenska Fideikommiss är skriven av Nils Segerstråle och finns i Projekt Runeberg


Hemsidan är utvecklad av Carl Johan Cronstedt.