Hem


Vad är fideikommiss


Som en stiftelse med en själ! Själen personifieras av fideikommissarien som varken får sälja eller belåna egendomen. Egendomen måste överlämnas till näste fideikommissarie i ett skick som inte är sämre än när den mottogs. Fideikommissarien får däremot leva på egendomen och av den eventuell avkastning som den kan ge.


 

Svenska Fideikommiss


Nils Segerstråle Har skrivit en uttömmande bok om svenska fideikommiss. Här kan du läsa ett utdrag från boken..


 

Frågor och svar


Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om fideikommissen.