Frågor och svar

Hur många och vilka fideikommiss är ännu inte avvecklade?


Svar: 13 fideikommiss är inte avvecklade, varav 5st är bestående där innehavaren innehaft fideikommisset från tiden före avveckllingslagen 1964, 4st är förlängda och 4st där innehavaren avlidit utan att avvecklingen ännu avslutats. Se vidare nedan. Sedan publiceringen 18 januari 2017 har ytterligare förändringar skett.